یکشنبه 30 شهریور 1399   |  
Menu
arab xnxx pornxnxx videos bokep lawnjinsi.com bokephitam porno porn videos bokepbejat porno legende XNXX gratis porno
تاریخ درج: شنبه 21 دی 1398                     تعداد بازدید صفحه: 783
اعلام اسامی برندگان مزایده عمومی املاک و مستغلات ملل

 

به نام خدا

 

 

به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 1398/230415 مورخ 1398/09/30 و طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1398/10/10 پاكت هاي
مربوط به مزايده, بازگشايي گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:

 

  • برندگان مزايده مكلفند از اين تاريخ، ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي, با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.
  • در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ، ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نيز از تاريخ اعلام, ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.
  • ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.

 

کد 76

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

1

76

آستانه

مهدي رضايي

0081950667

1.200.000.000

1.254.000.000

نقدي

تایید

2

76

آستانه

علريضا لاري

2510910485

1.200.000.000

1.210.000.000

نقدي

 

3

76

آستانه

سيد محسن جعفري

2291731351

1.200.000.000

1.210.000.000

نقدي

 
 

 

كد73

ردیف

كد ملک

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

1

73

سبزوار

مرتضي كلاته دولتي

0790472538

1.210.000.000

1.311.000.000

نقدی

تایید

 

 


print
دی ان ان